دانش کده / کافه مدیریت / دام خطرناک تایید اجتماعی چیست؟

دام خطرناک تایید اجتماعی چیست؟

تایید اجتماعی که گاهی از آن به عنوان غریزه جمع گرایی یاد می شود، تاکید دارد که هر چه تعداد بیشتری از مردم عقیده خاصی را دنبال کنند، ما آن عقیده را بهتر می پنداریم.

دام خطرناک تایید اجتماعی چیست؟

تایید اجتماعی که گاهی از آن به عنوان غریزه جمع گرایی یاد می شود، تاکید دارد که هر چه تعداد بیشتری از مردم عقیده خاصی را دنبال کنند، ما آن عقیده را بهتر می پنداریم. به عبارت دیگر، هر چه افرادی که رفتار خاصی را از خود بروز می دهند بیشتر باشد، این رفتار از سوی دیگران مناسب تر ارزیابی می شود. البته که این امر مضحک است.

تایید اجتماعی عامل اصلی ایجاد حباب در بورس است. آن را در مد، تکنیکهای مدیریتی، سرگرمی ها، مذهب و رژیم های غذایی می توان دید.

یکی از تاثیرگذار ترین موارد این پدیده، سخنرانی معروف جوزف گوبلز، وزیر تبلیغات نازی ها، در سال 1943 در برابر حضار پرتعداد بود. زمانی که اوضاع جنگ برای آلمان بد و بدتر می شد، او از حضار پرسید آیا خواهان یک جنگ تمام عیارید؟ جمعیت فریاد کشید و تایید کرد. اگر از هریک از حاضران جداگانه و به طور ناشناس سوال می شد، احتمالا هیچکس به چنین پیشنهاد احمقانه ای پاسخ مثبت نمی داد.

هرزمان شرکتی ادعا کرد که محصولاتش به خاطر شهرت بیشتر، بهترند، بدبین باش. چرا یک محصول به صرف اینکه بیشتر می فروشد باید بهتر باشد؟

و جمله حکیمانه سامرست موام رو به خاطر بسپار:

اگر 50 میلیون نفر چیز احمقانه ای بگویند، آن چیز کماکان احمقانه است.

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.