احسان عابدی

معلم و مشاور بازاریابی و استراتژی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتری مدیریت دانشگاه تهران

 • دکتری مدیریت بازرگانی گرایش استراتژی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین‌الملل از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی و MBA در مقطع دکتری و کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • داور نشریه علمی پژوهشی دانش مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس‌های متعدد در حوزه بازاریابی و مدیریت
 • مدیر و مشاور پروژه‌های طراحی ساختار و استقرار واحد مدیریت بازاریابی و فروش
 • مدیر و مشاور پروژه‌های طراحی ساختار و استقرار واحد مدیریت استراتژی
 • مدیر و مشاور پروژه‌های تدوین جوهره برند و داستان برند
 • مدیر و مشاور پروژه‌های تدوین کتابچه برند
 • مدیر و مشاور پروژه‌های تحقیق بازار
 • مدیر و مشاور پروژه‌های تدوین برنامه بازاریابی و بازاریابی دیجیتال
 • مدیر و مشاور پروژه‌های تدوین برنامه استراتژیک
 • مدیر و مشاور پروژه‌های توسعه استراتژی بازاریابی رسانه اجتماعی
 • مدیر و مشاور پروژه‌های طراحی و اجرای کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ
 • مدیر و مشاور پروژه‌های طراحی و اجرای کمپین تبلیغات دیجیتال
 • مدیر و مشاور پروژه‌های طراحی و اجرای کمپین تبلیغات محیطی
 • مدیر و مشاور پروژه‌های طراحی کمپین تبلیغات BTL
 • مدیر و مشاور پروژه‌های طراحی و اجرای کلینیک محصول
 • مدیر و مشاور پروژه‌های طراحی و اجرای کلینیک فروش
 • مدیر و مشاور پروژه‌های طراحی و اجرای کلینیک دیجیتال
 • مدیر و مشاور پروژه‌های طراحی ساختار و توسعه واحد مدیریت رسانه دیجیتال
 • مدیر پروژه بانکداری دیجیتال بانک ملت
 • مدیر پروژه بانکداری هوشمند بانک ملت
 • مدیر پروژه تدوین نقشه‌راه پیاده‌سازی اینترنت اشیاء بانک ملت
 • مدیر گروه تحول دیجیتال بانک ملت
 • مدیر پروژه تدوین نقشه‌راه پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال بانک ملت
 • مدیر پروژه تدوین استراتژی رسانه اجتماعی بانک ملت
 • مدیر پروژه طراحی ابتکارات بهبود تجربه دیجیتال مشتری بانک ملت
 • مدیر پروژه تدوین استراتژی توسعه سرمایه انسانی دیجیتال بانک ملت
 • مدیر پروژه طراحی نقشه‌راه فرهنگ دیجیتال بانک ملت
 • مدیر پروژه طراحی بسته تامین‌مالی(با تاکید بر حوزه انرژی) بانک ملت
 • مدیر پروژه بررسی کیفی وضعیت نیروهای صف بانک ملت
 • مدیر پروژه طراحی ابزارها و نهادهای نوین تامین‌مالی حوزه انرژی
 • مدیر پروژه طراحی مدل استقرار مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری
 • مدیر پروژه بررسی چالش‌های پیاده‌سازی بانکداری جامع
 • مدیر پروژه طراحی ساختار دفتر انرژی و جایابی آن در مدل بانکداری جامع
 • مدیر گروه مطالعات انرژی مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت
 • مدیر گروه مدیریت دانش بانک ملت
 • مدیر پروژه طراحی ساختار مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ملت
 • مدیر پروژه طراحی ساختار معاونت استراتژیک مرکز تحقیقات بانک ملت
 • مدیر پروژه طراحی ساختار معاونت برنامه‌ریزی مرکز تحقیقات بانک ملت
 • مدیر پروژه طراحی ساختار معاونت تحقیق و توسعه مرکز تحقیقات بانک ملت
 • مدیر پروژه تدوین برنامه چابک پیاده‌سازی مدیریت دانش در صنعت بانکداری
 • مدیر پروژه تدوین نظام‌نامه مدیریت پروژه‌های مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ملت
 • مدیر پروژه تدوین آیین‌نامه تسهیل و تشویق انجمن‌های خبرگی در صنعت بانکداری
 • مدیر پروژه طراحی مفهومی سیستم مدیریت دانشوران در صنعت بانکداری
 • مدیر پروژه طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه در صنعت بانکداری
 • مشاور پروژه توسعه استراتژی بازاریابی موسسه مالی و اعتباری مهر
 • مجری پروژه بررسی وضعیت بازاریابی شعب بانک ملت در سطح تهران
 • مدیر پروژه طراحی مدل تصمیم‌گیری مشتریان بانکداری اینترنتی
 • کارشناس ارشد بازرگانی آذین تجارت آرمان
 • کارشناس گروه بازاریابی مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت
 • کارشناس پروژه طراحی استراتژی بازاریابی بانک ملت
 • کارشناس پروژه توسعه تاکتیک های بازاریابی برای مدیران شعب بانک ملت
 • کارشناس پروژه توسعه تیم‌های بازاریابی دانشجویی بانک ملت
 • کارشناس گروه برنامه‌ریزی تبلیغاتی بانک ملت
 • استاد درس تحقیقات بازاریابی پیشرفته؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
 • استاد درس مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
 • استاد درس سمینار در مسائل بازاریابی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
 • استاد درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد درس سمینار در مدیریت استراتژیک؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد درس مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد درس مبانی سازمان و مدیریت؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد درس بازاریابی پیشرفته؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد درس تحقیقات بازاریابی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد درس مدیریت استراتژیک بازاریابی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد درس بازارشناسی و مسائل بازار؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد درس مدیریت استراتژیک کارآفرینی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد درس مدیریت استراتژیک؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع کارشناسی
 • استاد درس بازرگانی بین‌الملل؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع کارشناسی
 • استاد درس بازاریابی و مدیریت بازار؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مقطع کارشناسی
 • عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1387 تاکنون
 • پژوهشگر برتر حوزه مدیریت در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 1400
 • پژوهشگر برتر نظام بانکی به انتخاب پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397
 • کسب رتبه اول دوره دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش استراتژی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال 1392
 • کسب رتبه دوم آزمون ورودی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران گرایش استراتژی در سال 1388
 • کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/بازاریابی بین الملل از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال 1388
 • کسب رتبه اول دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال 1386
 • Choobandian, R., Khanlari, A., Yazdani, H. R., & Abedi, E. (2021). Proposing a Framework for Strategic Development of Branding Process Based on the CIPP Model: A Meta-synthesis Approach. Journal of Business Management, 13(2), 306-336.
 • Abedi, E., & Jahed, A. (2020). Investigating the effect of customer experience affinity and brand on brand equity with the mediating role of customer satisfaction in Iran Insurance Company (Case Study: Tehran province branches customers). International Journal of Information, Business and Management, 12(1), 165-176.
 • Keimasi, M., Abedi, E., Seyyed Kobari, B., & Hendijani, R. (2020). Usability of Online Bank Interface Analysis Based on Eye Tracking Experiment and Self-report. Journal of Business Administration Researches, 12(23), 391-416.
 • Abedi, E., Ghorbanzadeh, D., & Rahehagh, A. (2019). Influence of eWOM information on consumers’ behavioral intentions in mobile social networks: Evidence of Iran. Journal of Advances in Management Research.
 • Behzadi, M., Abedi, E., & Hashemi, S. M. (2019). Investigating the behavioral/attitudinal consequences of internal brand management among sales personnel of farmand company. Journal of Business Management, 11(3), 505-524.
 • Mirjavadi, M., Saidnia, H. R., & Abedi, E. (2019). Model of brand value creation in Brand-oriented with an emphasis on service quality. Journal of Strategic Management Studies, 10(39), 121-151.
 • Seyyedkobari, B., Keimasi, M., Abedi, E., & Hendijani, R. (2019). Investigating the Digital Experience of Internet Banking Users Using the Heuristic Approach. Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 41-62.
 • Mirjavadi, S. M., Saidnia, H. R., & Abedi, E. (2019). Patterns of brand dependence on consumer behavior with brand preferences. Journal of Strategic Management Studies, 9(36), 169-189.
 • Abedi, E., Shamizanjani, M., Moghadam, F. S., & Bazrafshan, S. (2018). Performance appraisal of knowledge workers in R&D centers using gamification. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 10(2), 196-216.
 • Abedi, E., & Jamalo, F. (2017). Investigating the Factors Affecting Organizational Brand Identity and Its Impact on Brand Performance and Satisfaction of Alborz Insurance Employees (Case Study: Employees of Tehran Province). Business Management, 9(3), 617-640.
 • Abbasi Abiyaneh, R., Abedi, E., & Ali Ghayoomi, A. (2016). The investigation of the status of effective dimensions on the customer based brand equity in the Iranian tire industry (Case study: Barez industrial group). European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 4(1 (s)), pp-1592.
 • Divandari, A., Mohamadian, M., Shami Zanjani, M., & Abedi, E. (2014). Developing and Explaining a Framework to Establish Customer Knowledge Management (CKM) in Private Commercial Banks in Iran. Journal of Business Management, 6(1), 41-66.
 • Seyyed Javadein, S. R., Abedi, E., Yazdani, H. R., & Porvali, B. (2013). Reviewing the Mediating Role of Organizational Trust and Commitment on the Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Business Management, 5(1), 105-118.
 • Divandar, A., Abedi, E., & Nasserzadeh S, M. R. (2013). Providing a Conceptual Model for Identifying Key Factors Affecting Internet Banking Systems Quality (Case Study: Mellat Bank). Journal of Information Technology Management, 5(1), 19-36.
 • Divandari, A., Haghighi, M., & Abedi, E. (2012). Providing A Conceptual Model for Identifying Critical Success Factors (Csfs) Affecting Internet Banking Customer’s Attitude (Case Study: MellatBank). International Journal of Information Science and Management (IJISM), 13-23.
 • ارائه چارچوبی برای توسعه استراتژیک فرآیند برندسازی بر اساس الگوی سیپ با استفاده از رویکرد فراترکیب؛ فصلنامه علمی پژوهشی دانش مدیریت بازرگانی، دوره 13، شماره 2، تابستان 1400
 • بررسی نقش دلبستگی ایمن در پیش بینی نیات تجربی گردشگران در سفر به مقاصد گردشگری در دوران شیوع ویروس کووید-19؛ فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت گردشگری، ویژه‌نامه همه‌گیری کووید-19، ص 145-178، پاییز 1399
 • تجزیه و تحلیل کاربردپذیری وب‏سایت‏های بانکی مبتنی بر ردیاب چشم و خودگزارشگری؛ فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399
 • بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی میان کارکنان فروش شرکت فرمند؛ فصلنامه علمی پژوهشی دانش مدیریت بازرگانی، دوره 11، شماره 3، پاییز 1398
 • الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تاکید بر کیفیت خدمات؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 10، شماره 39، پاییز 1398
 • بررسی تجربه دیجیتالی کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از روش هیوریستیک؛ دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مصرف‌کننده، دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398
 • الگویابی ایجاد وابستگی برند در رفتار مصرف‌کنندگان با ترجیح برند؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 9، شماره 36، زمستان 1397
 • بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مجدد گوشی تلفن همراه؛ فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 21، زمستان 1397
 • بررسی عوامل موثر بر هویت برند سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمه البرز؛ فصلنامه علمی پژوهشی دانش مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 3، پاییز 1396
 • تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران؛ فصلنامه علمی پژوهشی دانش مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 1، بهار 1393
 • ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر کیفیت سیستم‌های ارائه دهنده خدمات بانکداری اینترنتی(مطالعه موردی: بانک ملت)؛ فصلنامه علمی پژوهشی دانش مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 1، بهار 1392
 • بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان ها؛ فصلنامه علمی پژوهشی دانش مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 1، بهار 1392
 • ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر تصمیم خرید مشتریان بانکداری اینترنتی؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان 1390
 • ارائه مدلی مفهومی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) سایتهای خرید و فروش الکترونیکی در ایران؛ فصلنامه علمی پژوهشی بصیرت، شماره 39، بهار 1387
 • Investigating the effect of website atmospheric on flow in DigiKala(Case Study: Tehran Province customers); International Conference on opportunities and challenges in Management, Economic and Accounting; April 2017
 • Examine the role of organizational commitment on the relationship between the organizational brand identity, brand performance and job satisfaction of Bank Mellat(Case Study: Tehran Province staff); International Conference on Management, Economic and Accounting; October 2016
 • Investigation The position of Customer Life Cycle(CLC) in the Customer Relationship Management(CRM); International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain, November 2010(Accepted for virtual presentation)
 • بررسی تاثیر ویژگی‌های ادراک شده فناوری‌های اطلاعاتی بر تسهیم دانش؛ کنفرانس ملی رهیافت‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری؛ 17 بهمن 1397
 • بررسی پیامدهای رفتاری مدیریت برند داخلی در میان پرسنل فروش شرکت فرمند؛ یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری؛ تیر 1397
 • بررسی پیشایندها و پیامدهای نفرت از برند؛ پنجمین کنفرانس بین‌المللی تکنیک‌های مدیریت و حسابداری؛ تیر 1397
 • بررسی تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور بر شهرت برند و اعتماد به برند زمزم؛ سومین کنفرانس بین‌المللی تکنیک‌های مدیریت و حسابداری؛ اسفند 1396
 • بررسی تاثیر نفوذ اجتماعی، انتظارات عملکردی و تلاش مورد انتظار مشتری بر قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بانک سپه؛ سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع؛ بهمن 1396
 • بررسی پیشایندهای ناشی از تفکر استراتژیک بر بروندادهای عملکردی آن(مورد مطالعه: شرکت پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی)؛ سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع؛ بهمن 1396
 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بکارگیری خدمات همراه بانک رفاه(مورد مطالعه: مشتریان استان تهران)؛ سومین کنفرانس بین‌المللی تکنیک‌های مدیریت و حسابداری؛ آبان 1396
 • بررسی نقش ارزش افزوده تجربه عوامل فروش در رابطه بین منابع نامشهود نیروی فروش و وفاداری مشتریان برند مهرام؛ دومین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌ها و چالش‌ها در مدیریت، اقتصاد و حسابداری؛ مهر 1396
 • بررسی تأثیر ادراک کارکنان از خشنودی مشتری بر بروندادهای رفتاری آنها در بیمه ایران؛ دومین کنفرانس بین‌المللی تکنیک‌های مدیریت و حسابداری؛ مرداد 1396
 • بررسی تاثیر استراتژی فروش و مشتری مداری بر فروش مبتنی بر ارزش (مطالعه موردی: کارکنان فروش تجاری شرکت مخابرات ایران در استان تهران)؛ دومین کنفرانس بین‌المللی تکنیک‌های مدیریت و حسابداری؛ مرداد 1396
 • بررسی تاثیر دلبستگی به برند و دلبستگی به محصول بر وفاداری به برند؛ دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری؛ تیر 1396
 • تحول دیجیتالی بانک‌ها: ضرورت، ابعاد و کاربردها؛ سومین کنفرانس ملی سیستم‌های اطلاعاتی؛ بهمن 1395
 • نقشه راه استقرار مدیریت دانش در مرکز تحقیقات بانک ملت؛ چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت؛ دی 1395
 • بررسی تاثیر قابلیت¬های بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار بین¬المللی؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ،حسابداری و علوم اقتصاد؛ دی 1395
 • بررسی نقش تبلیغات و ابزارهای پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژه برند چین چین(مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان استان تهران)؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی؛ آبان 1395
 • بررسی ابعاد موثر بر ارزش ویژه برند مشتری‌محور در صنعت تولید ماکارونی(مورد مطالعه برند زر ماکارون)؛ پنجمین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین؛ شهریور 1395
 • بررسی نقش میانجی رضایتمندی مشتری در رابطه دلبستگی به برند و تجربه مشتری با ارزش ویژه برند بانک سینا(مورد مطالعه: شعب استان تهران)؛ چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری؛ شهریور 1395
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی و تاثیر آن بر تسهیم دانش(مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)؛ سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها؛ اسفند 1394
 • بررسی وضعیت کاربرد سازوکارهای مدیریت دانش در مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت با استفاده از روش الگوبرداری؛ هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش؛ اسفند 1394
 • بررسی نقش میانجی اعتماد برند در رابطه بین کیفیت ادراک شده خدمات و قصد رفتاری(مورد مطالعه: رستوران‌های زنجیره‌ای بوف در استان تهران)؛ اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت؛ دی 1394
 • ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای کارآفرینانه اینترنتی؛ اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت؛ دی 1394
 • بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل و پیامدهای تاکتیک‌های مدیریت تاثیر؛ اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت؛ دی 1394
 • بررسی تاثیر تصویر ذهنی فروشگاه و قیمت ادراک شده بر وجهه برند؛ اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت؛ دی 1394
 • بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری تلفن همراه؛ کنفرانس بین‌المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت؛ دی 1394
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ارزش ویژه برند مشتری محور بر مبنای مدل دنیسون و آکر(مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز)؛ کنفرانس بین‌المللی جهت‌گیری‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری؛ مرداد 1394
 • صندوق سرمایه دانش‌بنیان: نهادی نوین با هدف تامین‌مالی شرکت‌های دانش بنیان؛ هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین‌مالی در ایران؛ اسفند 1393
 • اوراق وکالت پروژه‌محور: ابزاری اسلامی جهت تامین‌مالی پروژه‌های حوزه انرژی؛ هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین‌مالی در ایران؛ اسفند 1393
 • ارائه چارچوبی به منظور تبیین عوامل کلیدی موثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران؛هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش؛ بهمن 1393
 • بررسی روش‌های تامین‌مالی در قالب قرارداد پرداخت حجمی تولید و طراحی مدل پیاده‌سازی آن در ایران؛ ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین‌مالی در ایران؛ اسفند 1392
 • تعهدات به پشتوانه بدهی پروژه‌محور(PF-CDOs): ابزاری نوین جهت تامین‌مالی پروژه‌های حوزه انرژی؛ ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین‌مالی در ایران؛ اسفند 1392
 • توسعه رویکردی ترکیبی به منظور اجرای کنترل استراتژیک در محیط‌های پویا و پیچیده؛ نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک؛ آبان 1391
 • ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی(مطالعه موردی: بانک ملت)؛ چهارمین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات بانکی؛ مهر 1391
 • ارائه چارچوبی به منظور طراحی سیستم‌های کنترل محتوای استراتژی؛ هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک؛ مهر 1390
 • بررسی مدل تصمیم گیری و رفتار مصرف کنندگان اینترنتی؛ اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی؛ آذر 1388
 • مدیریت ارتباط با مشتری؛ ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ اسفند 1388
 • بازاریابی رسانه‌های اجتماعی: از برنامه‌ریزی تا اجرا
 • تحقیقات بازاریابی کاربردی: از برنامه‌ریزی تا اجرا