خدمات / پژوهش

برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهشی و تحقیقات بازاریابی
برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهشی و تحقیقات بازاریابی


هدف از اجرای پروژه‌های پژوهشی و تحقيقات بازاريابی، پشتيبانی از تصميم‌گيری‌های حوزه بازاريابی است. زمانی می‌توان گفت پروژه تحقيقات بازاريابی موفق بوده که موجب بهبود کيفيت تصميم‌گيری شود. تحقيقات بازاريابی يعنی تصميم‌گيری بر اساس قضاوت شخصی ممنوع! يعنی کیفیت تصميم‌گيری‌های حوزه بازاریابی زمانی بهینه خواهد شد که بر اساس بينش حاصل از اجرای تحقيقات بازاريابی در کنار تجربه و دانش مديريتی، اتخاذ شوند. به بیان دیگر، هدف از تحقیقات بازاریابی، ترسیم تصویری دقیق از وضعیت موجود متغیرهای بازار است که این امر موجب بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های حوزه بازاریابی خواهد شد. بنابراین هر زمانی که نياز به تصميم‌گيری در حوزه بازاريابی باشد، امکان تعريف پروژه تحقيقات بازاريابی برای پشتيبانی از اين تصميم و بهبود کيفيت تصميم‌گيری وجود دارد. محقق بازاريابی دارای تحصيلات و دانش به روز در زمينه بازاريابی است و ميبايستی تجربه عملی کافی در اين زمينه داشته باشد.

در صورتيکه قصد برون‌سپاری پروژه تحقيقات بازاريابی مورد نياز خود را دارید، می‌توانيد از خدمات مشاوره حرفه‌ای به منظور برنامه‌ریزی، عقد قرارداد، راهبری و نظارت بر حسن انجام پروژه تحقيقات بازاريابی، استفاده کنيد.

همچنين برنامه‌ريزی و اجرای پروژه پژوهشی فردی نيز در کليه حوزه‌های مدیریت، بازاريابی، فروش و استراتژی، از طريق بخش ثبت درخواست خدمات پژوهشی، امکان‌پذير است.