خدمات / آموزش


برگزاری دوره آموزشی به صورت آنلاین و یا حضوری با استفاده از محتوای به روز و با رویکردی کاربردی در حوزه‌های مدیریت، بازاریابی، فروش و استراتژیآموزش بازاریابی و استراتژی


هدف از برنامه‌ریزی و برگزاری دوره آموزشی این نیست که به حجم اطلاعات مخاطبین دوره، افزوده گردد؛ بلکه هدف، یادگیری است. یادگیری به معنای توانایی به‌کارگیری آموخته‌ها با هدف خلق ارزش فردی، گروهی یا سازمانی است. مخاطبین باید پس از برگزاری دوره این امکان را داشته باشند تا از آموخته‌های خود در عمل استفاده کنند و از منافع فردی/سازمانی حاصل، بهره‌مند شوند. در همین راستا، پس از ثبت درخواست برگزاری دوره آموزشی، ابتدا به بررسی نیازهای آموزشی پرداخته می‌شود و بر اساس نیازسنجی انجام شده، برنامه آموزشی ویژه‌ای برای هر فرد/گروه/سازمان، طراحی و اجرا خواهد شد. اهم دوره‌های آموزشی قابل ارائه به صورت فردی، گروهی یا سازمانی، به شرح زیر است:

 • دوره جامع مدیریت استراتژیک

 • تفکر استراتژیک

 • آشنایی با انواع استراتژی

 • تحلیل و انتخاب استراتژی

 • کنترل و ارزیابی استراتژی

 • برنامه‌ریزی استراتژیک

 • اصول بازاریابی کاربردی

 • برنامه‌ریزی بازار

 • اصول سازماندهی و استقرار واحد مدیریت بازاریابی

 • اصول سازماندهی و استقرار واحد مدیریت استراتژی

 • اصول سازماندهی و استقرار واحد مدیریت فروش

 • طراحی و اجرای کمپین‌های جامع تبلیغاتی

 • مدیریت ارتباط با مشتری

 • مدیریت دانش مشتری

 • تحقیقات بازاریابی پیشرفته(کمی/کیفی)

 • مدیریت برند و برندسازی

 • مدیریت تجربه مشتری

 • بازاریابی دیجیتال

 • مدیریت محصول

 • مدیریت نیروی فروش

 • اصول سرپرستی فروش

 • توسعه محصول جدید

 • بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

 • اصول قیمت‌گذاری

 • بازاریابی خدمات

 • مدیریت سرمایه انسانی