دانش کده / اسلایدهای کلاسی / مدیریت استراتژیک پیشرفته / مدیریت استراتژیک: اجرای استراتژی

مدیریت استراتژیک: اجرای استراتژی

اجرای استراتژی: تعریف اجرای استراتژی؛ اهداف سالیانه؛ سیاستهای سازمانی؛ مدیریت تضاد و تعارض؛ مدیریت مقاومت در برابر تغییر؛ نظام جبران خدمات در کسب و کار استراتژی محور

مدیریت استراتژیک: اجرای استراتژی

در این بخش پس از ارائه تعریف جامعی از اجرای استراتژی، به بررسی مهم ترین مطالبی می‌پردازیم که به منظور اجرای استراتژی لازم است مورد توجه قرار گیرند. ابتدا اهداف سالیانه و سیاستهای سازمانی به همراه کارکردهای هریک از آن‌ها در اجرای استراتژی تشریح می‌شوند. سپس به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توان تضاد و تعارض به وجود آمده در مسیر اجرای استراتژی را مدیریت کرد. در ادامه به تبیین راهکارهای مدیریت مقاومت در برابر تغییر پرداخته می‌شود و در نهایت به بررسی ویژگی‌های نظام جبران خدمات در کسب و کارهای استراتژی محور خواهیم پرداخت. مهم ترین مطالب ارائه شده در این بخش به شرح زیر است:

  • تعریف اجرای استراتژی

  • اهداف سالیانه

  • سیاستهای سازمانی

  • مدیریت تضاد و تعارض

  • مدیریت مقاومت در برابر تغییر

  • نظام جبران خدمات در کسب و کار استراتژی محور

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.