دانش کده / اسلایدهای کلاسی / مدیریت استراتژیک پیشرفته / مدیریت استراتژیک: تحلیل و انتخاب استراتژی

مدیریت استراتژیک: تحلیل و انتخاب استراتژی

تحلیل و انتخاب استراتژی: فرآیند تحلیل و انتخاب استراتژی؛ مرحله ورودی؛ مرحله مقایسه؛ مرحله تصمیم گیری

مدیریت استراتژیک: تحلیل و انتخاب استراتژی

در این بخش به تشریح مجموعه اقداماتی می‌پردازیم که واحد مدیریت استراتژیک کسب و کار به منظور تحلیل و انتخاب استراتژی لازم است انجام دهند. گام اول، مرحله ورودی نام دارد. در این مرحله، نتایج حاصل از تحلیل محیطی در قالب 3 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)، ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و ماتریس بررسی رقابت(CPM)، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در گام دوم، مرحله مقایسه، با استفاده از 5 ماتریس سوآت(SWOT)، اسپیس(SPACE)، بی سی جی(BCG)، آی ای(IE) و استراتژی اصلی(Grand Strategy)، استراتژی‌هایی که به صورت بالقوه امکان عملیاتی شدن را دارند، شناسایی می‌شوند. در گام سوم، مرحله تصمیم‌گیری، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) به منظور انتخاب استراتژی نهایی که میبایستی اجرایی شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم ترین مطالب ارائه شده در این بخش به شرح زیر است:

  • تعریف تحلیل و انتخاب استراتژی

  • فرآیند تحلیل و انتخاب استراتژی

  • تعریف مرحله ورودی

  • تعریف مرحله مقایسه

  • تعریف مرحله تصمیم گیری

  • ماتریس سوآت(SWOT)

  • ماتریس اسپیس(SPACE)

  • ماتریس بی سی جی(BCG)

  • ماتریس آی ای(IE)

  • ماتریس استراتژی اصلی(Grand Strategy)

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.