دانش کده / اسلایدهای کلاسی / مدیریت استراتژیک پیشرفته / مدیریت استراتژیک: چشم انداز و ماموریت کسب و کار

مدیریت استراتژیک: چشم انداز و ماموریت کسب و کار

ترسیم وضعیت ایده آل و مطلوب: تعریف چشم‌انداز؛ تعریف ماموریت کسب و کار؛ کارکرد چشم انداز؛ کارکرد ماموریت کسب و کار؛ مزایای چشم انداز و ماموریت کسب و کار؛ اجزای ماموریت کسب و کار؛ سلسله مراتب اهداف

مدیریت استراتژیک: چشم انداز و ماموریت کسب و کار

در این بخش به تشریح اقداماتی می‌پردازیم که لازم است در واحد مدیریت استراتژی کسب و کار به منظور ترسیم وضعیت ایده آل اجرایی شوند. ابتدا به تعریف چشم انداز و ماموریت کسب و کار پرداخته می‌شود. در ادامه، کارکردهای اساسی چشم انداز و ماموریت مورد بررسی قرار می‌گیرند و به این سوال پاسخ می‌دهیم که چرا باید چشم انداز و ماموریت هر 2 در کنار هم وجود داشته باشند. در نهایت سلسله مراتب اهداف سازمانی و جایگاه چشم انداز و ماموریت در آن ارائه می‌شود. مهم ترین مطالب ارائه شده در این بخش به شرح زیر است:

  • تعریف چشم‌انداز

  • تعریف ماموریت کسب و کار

  • کارکرد چشم انداز و ماموریت کسب و کار

  • مزایای چشم انداز و ماموریت

  • اجزای ماموریت کسب و کار

  • سلسله مراتب اهداف

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.