دانش کده / اسلایدهای کلاسی / مدیریت استراتژیک پیشرفته / مدیریت استراتژیک: مقدمه ای بر استراتژی

مدیریت استراتژیک: مقدمه ای بر استراتژی

معرفی استراتژی: مفهوم استراتژی؛ تعریف استراتژی؛ تعریف واژه‌های کلیدی؛ مزیت رقابتی؛ مساله استراتژیک؛ مدیریت استراتژیک؛ فرآیند مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک: مقدمه ای بر استراتژی

در این بخش ابتدا به تشریح مفهوم استراتژی پرداخته می‌شود و به این سوال مهم پاسخ می‌دهیم که انتهای مسیر مدیریت استراتژیک باید انتظار داشته باشیم به کدامین مقصد برسیم؟ سپس به 5 تعریف اصلی استراتژی می‌پردازیم تا درک جامعی در خصوص ابعاد واژه استراتژی به دست بیاوریم. در ادامه، تعریفی کاربردی از واژه‌های کلیدی استراتژی ارائه می‌شود و در نهایت به بررسی اقداماتی می‌پردازیم که در راستای استقرار مدیریت استراتژیک لازم است اجرایی شوند. مهم ترین مطالب ارائه شده در این بخش به شرح زیر است:

  • مفهوم استراتژی

  • تعریف استراتژی

  • تعریف واژه‌های کلیدی

  • مزیت رقابتی

  • مساله استراتژیک

  • مدیریت استراتژیک

  • فرآیند مدیریت استراتژیک

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.