دانش کده / اسلایدهای کلاسی / تحقیقات بازاریابی پیشرفته / تحقیقات بازاریابی: آماده سازی و ارائه گزارش نهایی

تحقیقات بازاریابی: آماده سازی و ارائه گزارش نهایی

آماده سازی و ارائه گزارش نهایی: ویژگی‌های گزارش اثربخش؛ اهمیت گزارش نهایی تحقیق بازاریابی؛ اجزای گزارش نهایی؛ تدوین گزارش کتبی؛ ارائه گزارش شفاهی

تحقیقات بازاریابی: آماده سازی و ارائه گزارش نهایی

پس از انجام گام پنجم، آماده سازی و تحلیل داده، زمان آماده سازی و ارائه گزارش نهایی فرا می‌رسد. در این بخش به بررسی اقداماتی می‌پردازیم که لازم است در راستای آماده سازی و ارائه گزارش نهایی، توسط تیم تحقیقات بازاریابی انجام شوند. تمرکز مباحث مطرح شده بر این است تا به این سوال ها پاسخ دهیم: گزارش خوب، چه ویژگی‌هایی دارد؟ چرا ارائه گزارش نهایی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؟ گزارش تحقیق بازاریابی، چه اجزایی دارد و باید شامل چه مواردی باشد؟ برای تدوین گزارش کتبی، باید به چه مواردی توجه داشت؟ به منظور آماده سازی جهت ارائه گزارش نهایی، انجام چه اقداماتی لازم است؟ مهم‌ترین مطالبی که مورد بررسی قرار می‌گیرند به شرح زیر است:

  • ویژگی‌های گزارش اثربخش

  • اهمیت گزارش نهایی تحقیق بازاریابی

  • اجزای گزارش نهایی تحقیق بازاریابی

  • نکات مهم آماده سازی و ارائه گزارش کتبی

  • نکات مهم آماده سازی و ارائه گزارش شفاهی

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.