دانش کده / معرفی کتاب و مقاله / بازاریابی / کتاب تحقیقات بازاریابی کاربردی

کتاب تحقیقات بازاریابی کاربردی

کتاب تحقیقات بازاریابی کاربردی: از برنامه ریزی تا اجرا

کتاب تحقیقات بازاریابی کاربردی

تحقیقات بازاریابی، اگر نگوییم مهم‌ترین، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که میبایستی در واحد بازاریابی انجام شود. تحقیقات بازاریابی منعکس‌کننده آن چیزی است که در واقعیت بازار در حال رخ دادن است و کمک می‌کند تا مدیران بازاریابی به دور از قضاوت‌ها، برداشت‌ها و مفروضات شخصی، بر اساس شرایط و مقتضیات حاکم بر بازار، تصمیمات دقیق و اثربخشی اتخاذ کنند. در دنیای بازاریابی مثال‌های زیادی وجود دارد از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر قضاوت شخصی مدیران که منجر به شکست‌های بزرگی شده است.

تحقیقات بازاریابی از طریق گردآوری و تحلیل داده‌ها، و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از بینش مدیران، به تصمیم‌سازی برای واحد بازاریابی کمک شایانی می‌نماید. نقش اصلی تحقیقات بازاریابی، پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های حوزه بازاریابی است و به هر میزان که پروژه‌های انجام شده در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌ها موفق باشند، می‌توان گفت واحد تحقیقات بازاریابی از عملکرد مطلوبی برخوردار است.

در همین راستا، راهبری و هدایت پروژه‌های تحقیقات بازاریابی برای دستیابی به نتیجه مطلوب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در کتابی که پیش رو دارید تلاش شده است تا با اتخاذ رویکردی کاربردی، گام‌ها و اقدامات لازم به منظور اجرای موفق پروژه تحقیقات بازاریابی تشریح شوند. نکاتی که میبایستی توسط تیم تحقیقات بازاریابی مورد توجه ویژه قرار گیرند، با نگاه عمل‌گرایانه مورد بررسی قرار گرفته است.

بنابراین می‌توان گفت، مخاطبان اصلی این کتاب 2 گروه هستند. گروه اول، مجریان ویا کارفرمایان پروژه‌های تحقیقات بازاریابی که می‌خواهند به صورت خلاصه و کاربردی، درک کنند چه اقداماتی به منظور موفقیت پروژه تحقیقات بازاریابی میبایستی انجام شود؟ در هر مرحله چه وظایفی بر عهده دارند؟ و لازم است به چه نکاتی توجه داشته باشند. گروه دوم، اساتید و دانشجویانی که قصد دارند با تحقیقات بازاریابی به صورتی کاربردی آشنا شوند، می‌توانند از محتوای ارائه شده در این کتاب بهره‌مند شوند و این کتاب می‌تواند به عنوان منبع درس “ تحقیقات بازاریابی” مورد استفاده قرار گیرد.

از اینجا میتوانید به نسخه الکترونیکی کتاب تحقیقات بازاریابی کاربردی: از برنامه ریزی تا اجرا دسترسی داشته باشید.

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.