دانش کده / معرفی کتاب و مقاله / مدیریتی / معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(11)

معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(11)

معرفی کتاب نسل امین الضرب(11): گام هایی که مثل نقره تمیزند

معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(11)

بخش یازدهم


شیمی دان عنصر شماره 119 را کشف میکند: داستان زندگی داوود عابدی آملی؛ بنیان گذار گروه صنعتی تاژ


خسرو آنست که در صحبت او شیرینیست: داستان زندگی علی سالک نجات؛ بنیان گذار و مدیرعامل مجموعه آناتا


از بامدادان تا شامگاهان: داستان زندگی نورالدین نوربخش جعفری دهکردی؛ بنیان گذار و مدیرعامل مجموعه دامداران


نصرالله و پسران: داستان زندگی نصرالله ایزدپناه؛ بنیان گذار گروه صنعتی استیل البرز


آینده ای به عطر نان، به رنگ سحر: داستان زندگی مهدی خان محمدی؛ مدیرعامل گروه صنعتی نان سحر

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.