دانش کده / معرفی کتاب و مقاله / مدیریتی / معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(10)

معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(10)

معرفی کتاب نسل امین الضرب(10): حکمت کارآفرینان

معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(10)

بخش دهم


او دویدن را از کوچه های خمین شروع کرد: داستان زندگی دکتر علینقی مشایخی؛ موسس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف


بانوی نخستین ها: داستان زندگی دکتر سهیلا ترابی فارسانی؛ استاد تاریخ و پژوهشگر


نور، صدا، حرکت: داستان زندگی کامران شیردل؛ کارگردان و مستندساز


خواب آشفته نفت و مکاشفه های عارفانه: زندگی نامه محمدعلی موحد؛ حقوق دان و عرفان پژوه

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.