دانش کده / معرفی کتاب و مقاله / مدیریتی / معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(9)

معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(9)

معرفی کتاب نسل امین الضرب(9): میراث زرین

معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(9)

بخش نهم


نام نیکی که ماندگار شد: داستان زندگی حاج اکبر ابراهیمی؛ مدیر گروه صنعتی پاکشوما


از آندره تا ستی: داستان زندگی لئون آهارونیان؛ مدیرعامل شرکت حمل و نقل ستی


آسیابان: داستان زندگی ابوالقاسم مرتضوی؛ مدیر کارخانه آرد ستاره، کارخانه دام و طیور اشترن و مرغداری


میراثی زرین از عشق و هنر: داستان زندگی مهندس عباسعلی قصاعی؛ رئیس هیئت مدیره شرکت چینی زرین ایران


هنر بهره وری از فرصتهای سیال: داستان زندگی دکتر سلطان حسین فتاحی؛ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع امرسان

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.