دانش کده / معرفی کتاب و مقاله / مدیریتی / معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(7)

معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(7)

معرفی کتاب نسل امین الضرب(7): کسب و کار جاودانگی

معرفی کتاب مدیریتی: نسل امین الضرب(7)

بخش هفتم


عشق و آهن و تریلی مارال: داستان زندگی محمدرضا رستمی؛ مدیرعامل گروه صنعتی مارال تریلر


شاگرد اول صنعت دارو: داستان زندگی هاله حامدی فر؛ مدیرعامل گروه تولیدی و تحقیقاتی سیناژن


سقف ایرانیت فروریخت: داستان زندگی مهدی فضلی؛ مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ


پرواز بر فراز قله های زاگرس: داستان زندگی محمد کریم فضلی؛ موسس و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ


نوبر بهاره بستنی: داستان زندگی ایوب پایداری؛ مدیرعامل مجتمع صنایع غذایی میهن


من کاسبم: زندگینامه علی محمد رجالی؛ بنیان گذار واحد صنعتی ظریف مصور و پتروشیمی رجال
دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.